Επεισόδιο πέμπτο - Εκφράζομαι άρα υπάρχω

Επεισόδιο πέμπτο - Εκφράζομαι άρα υπάρχω